Hvor lang tid tar det å bli utbrent?

Tiden det tar å bli utbrent, avhenger av hvor stort sprik det er mellom kreftene man bruker og kreftene man har til rådighet. Figuren under viser eksempel på ytterpunktene ”langtids-overbelastning” og ”korttids-ekstrembelastning”. Overgangen fra ”utslitt” til ”utbrent” er glidende – dette er illustrert ved hjelp av gradvis mørkere gråfarge i figuren.

 

 


Langtids-overbelastning

Ved langtids-overbelastning blir man utbrent etter å ha vært på akkord med seg selv over mange år – gjerne flere tiår. Det er den totale belastningen i livet som er viktig – ikke kun jobb.

Korttids-ekstrembelastning

Ved korttids-ekstrembelastning blir man utbrent etter virkelig hardkjør på kroppen. Det er vanskelig å si hvor raskt det er mulig å tømme kroppens ressurser og krefter slik at tilstanden blir en kronisk. Ved virkelige ekstreme tilfeller vil noen måneder være nok. Det vanligste er et par år – der belastningen varierer i ulike perioder.

Hva er vanligst?

Det vi vanligvis hører, om er utbrenthet i forbindelse med korttids-ekstrembelastning. Men er dette den vanligste utbrenthetstypen? Korttids-ekstrembelastning er mye lettere å avdekke enn langtids-overbelastning fordi det er tydligere at personen har vært utsatt for stor belastning. Selv om symptomene har kommet gradvis, har de likevel kommet raskt nok til at det er mulig å se en endring. Det er derfor mye lettere å se sammenhengen mellom årsak og konsekvens ved korttids-ekstrembelastning enn ved langtids-overbelastning.

 

Et av symptomene på utbrenthet er endringer i personlighetstrekk. Mange blir hissige og får veldig "kort lunte". Er personens livssituasjon ekstremt belastende, er det lettere for omgivelsene å forklare hvorfor vedkommende har blitt hissig; ”Ikke rart hun ikke er seg selv - så stressendes det er på jobben. Hun jobber jo hele tiden”. Verre er det for en som holder på å bli utbrent etter lang tid med overbelastning. Selv om han egentlig er behagelig og diplomatisk av natur, har endringene i personlighetstrekkene skjedd så gradvis og vart over så mange år at folk nå ser han som hissig og "kort-luntet". I tillegg er han så vandt med disse symptomene at han har ”glemt” hvordan han egentlig er.


Aktuelt online-foredrag er "Oppbygging av kroppen" der temaet er bl.a. hvordan er det mulig å bli utbrent?

 

 

Neste (Fasene på vei mot utbrenthet) >

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev og få faktaarket "Utbrenthet" gratis

Din e-mailadresse:

 

 

Joomla templates by a4joomla