Dementi

Takk for at du besøker www.utbrenthet-kronisk-utmattelse.no

Dette nettstedet er for at skribentene kan dele deres erfaringer og ekspertise. www.utbrenthet-kronisk-utmattelse.no (UKU) verken garanterer eller antyder at informasjonen på dette nettstedet eller som det refereres til, er perfekt:

  • informasjonen kan være åpen for flere fortolkninger
  • feil, forglemmelser, utelatelser og misforståelser vil forekomme, derfor er informasjonen på www.utbrenthet-kronisk-utmattelse.no under betingelse av "som er" og uten noen former for garanti enten uttrykt eller antydet. Titting, lesing eller hvilken som helst annen bruk av informasjonen som UKU inneholder, er helt og holdent frivilling av leser eller bruker. Du, leser eller bruker, skal ikke holde utgiveren/forleggeren, skribentene, eierne eller andre bidragsytere av UKU ansvarlig for noen hendelser relatert direkte eller indirekte til materialet publisert innen denne nettstedet eller dets nettverk av web-linker. UKU påtar seg intet ansvar for dine handlinger
  • alle er forskjellig - så det er mulighet for at informasjonen, rådene, forslagene, metodene og teknikkene som er beskrevet på UKU, ikke virker for deg. Ingen garanti gies for at informasjonen, rådene, forslagene, metodene og teknikkene på nettsiden eller bøkene/heftene vil virke i ditt tilfelle. Skribentene eller forlegger/utgiver avviser alle garantier
  • det er fremdeles mye forskning som gjenstår på utbrenthet og relaterte tema, og inneholdet på UKU kan derfor være mangelfull

Derfor, ethvert råd, informasjon, forslag, teknikk, metode og produkt skal bare brukes som generell guide og ikke som den komplette kilde og/eller ultimate sannhet om utbrenthet og relaterte tema.

Skribentene har verken ansvar eller forpliktelse ovenfor noen person eller enhet med hensyn til eventuelle tap eller skade forårsaket, eller angivelig blitt forårsaket, direkte eller indirekte av informasjonen på nettsiden, bøker, hefter og/eller andre produkter. Denne informasjonen bruker du på egen risiko.

Nettsiden inneholder også informasjon mottatt fra og skrevet av andre i blant annet diskusjonsforum eller blogg. Selvfølgelig er ikke alle som posterer deres meninger eksperter eller feilfrie. Vær klar over risikoene som er involvert og ta personlig ansvar for dine handlinger. Meninger om utbrenthet er subjektive og kan avvike fra dine og andres meninger - du må gjøre dine egne vurderinger.

UKU påtar seg ingen juridisk ansvar for presisjon, fullstendighet eller nytte av informasjonen, rådene, forslagene, metodene, teknikkene, produktene eller prosessene visst her. Referanse heri til spesifikke kommersielle produkter, prosesser eller service gjennom firmanavn, varemerke, fabrikant eller på annen måte, betyr ikke nødvendigvis, eller antyder, dets anbefalinger eller favorisering av UKU eller noen av dets skribenter.

Linkene til eksterne nettsteder på UKUs nettsider er en service til våre brukere og impliserer ikke godkjennelse eller anbefaling fra www.utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. UKU er ikke ansvarlig for tilgjengligheten eller innholdet på disse internettsidene.

 

Konsulter lege

UKU anbefaler brukerne å konsultere med lege før det eventuelt taes kontakt med terapeutene beskrevet på disse sidene. Behandlingene eller ressursene/hjelpemidlene referert til på dette nettstedet innebærer ikke godkjennelse eller anbefaling fra UKU

Intensjonen bak dette nettstedet er ikke å erstatte de medisinske rådene fra din tiltrodde lege, eller å diagnostisere sykdommmer eller lidelser. De forskjellige artikler, informasjon og diskusjoner som er omtalt på UKU diskuterer utbrenthet. De er ikke ment å erstatte hjelp og bistand fra en lege eller annen terapeut, og er ikke ment å oppfordre og/eller oppmuntre deg til ikke å konsultere med doktorer eller terapeuter.

UKU oppfordrer alle pasienter til å konsultere med deres fastlege før de gjør noen antagelser, endringer i livet, behandlinger og så videre.

 

 

 


Velg Online-foredrag m/beskrivelse
W1. Utbrenthet og kronisk stress. Ved langvarig stress og overbelastning kan stressen bli kronisk. Hva skjer i kroppen? Hvordan kan du redusere stressnivået?
W2. Oppbygging av kroppen. Hvordan er det mulig å bli utbrent? Konkrete tiltak du kan gjøre for å bygge opp igjen kroppen etter langvarig stress og utbrenthet.
W3. Når hjernen blir påvirket. Presser du kroppen videre i kronisk-stress-fasen, vil tilstand bli mer alvorlig og bl.a. vil din mentale kapasitet og evne forverres ytterligere.
W4. Energivariasjon og aktivitetstilpasning. Hvordan kan du stabilisere energien og redusere "berg-og-dal-banen"? Hvordan takle det å være redusert?
W5. Å få kontrollen tilbake. Flere opplever at de mister mer og mer kontrollen over livet og at ytre faktorer styrer. Hva kan du gjøre for å komme ut av stressens autopilot?
W6. Når tiden ikke strekker til. Noe av det som stresser oss mest, er når vi ikke får gjort det vi hadde planlagt. Hvordan kan du redusere denne stressfaktoren?
W7. Tiltak mot perfeksjonisme and drivkrefter som stort kontrollbehov, engasjement og pliktoppfyllese. Drivkreftene kan føre til stress og automatiske reaksjonsmønstre.
W8. Hvordan få god selvfølelse? Lav selvfølelse kan bidra til økt belastning, fordi det blir vanskeligere for deg å si ifra, sette grenser og prioritere egne behov.
W9. Respektfull grensesetting. Er du i førerseter i liv ditt eller henger du etter i hengefestet? Hvordan bli bedre til å si ifra på en respektfull måte og sette grenser?
W10. Når kravene blir for store Har du eller andre for høye forventninger eller krav til deg? Prøver du å leve opp til et urealistisk bilde av hvordan livet ditt burde v&aering;re?
W11. Vilje versus kropp. Tilpass aktiviteten til energien du faktisk har. Lar du viljen bestemme hva du gjør eller tar du hensyn til kroppen? Hvorfor er det så vanskelig?
W12. Ditt forhold til andre kan være stor kilde til stress. Er dine forhold støttende, nøytrale eller negative. Er du en "god" krangler? Varme og kalde konflikter.
W13. Stressårsaker. Hvorfor er det så viktig å mestre? Hva fører til stress hos deg? Hvordan kan du påvirke stressnivået? Foredragene W13-16 er om stresshåndtering.
W14. Ressursmangel. Sprilk mellom tilgjengelige ressurser og det som trengs? Hva kan du gjøre? Hvordan din vurdering kan påvirke hvorvidt du blir stresset eller ikke.
W15. Hensiktsmessig håndtering. Er din håndtering av stress konstruktiv eller fører den til mer stress hos deg selv og andre? Passive versus aktive mestringsstrategier.
W16. Stressfremkallende tanker. Tankeganger som kan føre til stress og hindre problemløsning, og hva du kan gjøre med dem.
W17. Nye ark og fargestifter til. Mange tror at de kan fortsette akkurat som før, men du vet jo hvordan det gikk... Hvordan unngå å bli utbrent igjen? Motstand fra andre.
W18. Kaoskontroll. Fører arbeidsvanene dine til kaos og stress? Somler du under press? Hva er dine tidstyver? Tiltak for å redusere kaoset.
W19. Dårlig samvittighet. Er du drevet av dårlig samvittighet og idealer? Hva er årsaken til dårlig samvittighet, og hva kan du gjøre?
W20. Tiltak på arbeidsplassen Er du på rett sted? Får du brukt dine sterke sider? Friskhets- og stressfaktorer på jobben - tiltak både du og din arbeidsgiver kan gjøre.

Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr:
Poststed:
Hvis en bedrift betaler, fyll også ut:
Bedriftsnavn: 

Joomla templates by a4joomla