Utbrenthet og kronisk utmattelsessyndrom, også kalt CFS/ME, er tilstander som tilsynelatende har mange fellestrekk og like symptomer, og det kan være vanskelig å skille dem fra hverandre. Allikevel ser det ut til å være viktige forskjeller i både utvikling, behandling og forløp av disse to tilstandene. Der de fleste med utbrenthet,med riktig tilnærming, kan regne med å bli friske og vende tilbake til arbeidslivet er CFS/ME en kronisk sykdom der det ser ut til at kun et fåtall blir helt friske.ME/CFS er dessuten en omdiskutert og til dels kontroversiell tilstand, og mange pasienter opplever at de ikke blir trodd eller tatt på alvor. Vi vet dessverre ikke så mye om årsakene til sykdommen, men mange mistenker at det kan skyldes endringer i immunforsvaret. Det finnes foreløpig ingen pålitelige tester for å påvise tilstanden, og det finnes så langt ingen tilgjengelig behandling som kurerer sykdommen. 70-80 % av dem som rammes av ME/CFS er kvinner.

Det gjennomføres nå en studie der vi ønsker å se om det kan finnes gode metoder for å skille ME/CFS fra utbrenthet og andre årsaker til langvarig utmattelse. Vi ser at pasienter med CFS/ME har objektive funn som skiller seg fra friske kontroller, men vi vet altså ikke om resultatene vil skille seg fra dem med utbrenthet. Studien er en del av et doktorgradsprosjekt i regi av Universitetet i Oslo og CFS/ME senteret på Oslo Universitetssykehus.

Vi skal alt i alt teste 30 pasienter med ME/CFS, 30 pasienter med utbrenthet og 30 friske kvinner i alderen 18 til 50 år. I den anledning søker vi nå etter kvinner i Oslo-området, mellom 18 og 50 år som sliter med utbrenthet og som ikke har annen sykdom som kan forklare den langvarige utmattelsen. Det er en fordel om du ikke er veldig godt trent, og vi kan ikke ha med dem som trener oftere enn 3 ganger i uka. ME/CFS kan ha en mulig arvelig komponent, derfor er det viktig at du ikke har nære slektninger med ME/CFS.

Dersom du kan tenke deg å høre mer om denne studien kan du sende en mail til Katarina.Lien@medisin.uio.no. Jeg ser fram til å høre fra deg.

Vennlig hilsen
Katarina Lien
Lege/stipendiat
Avd. for ernæringsvitenskap
Institutt for Medisinske Basalfag, Universitetet i Oslo
CFS/ME-senteret
Oslo Universitetssykehus

 ”Tusen takk for et veldig informativt og interessant foredrag om stressmestring. Det var mye god tilbakemelding både da vi var der og i ettertid. Ditt foredrag anbefales til å åpne sinnet for hvilke reaksjoner kroppen kan gi ved for mye stress og belastninger. Tankevekkende var det! Tusen takk for at du ga så mye av deg sjøl.”
PEFO - Personellforbundet

”Når jeg ble utbrent, var det fra et tidlig tidspunkt viktig for meg å jobbe strukturert for å bli frisk. Gjennom coachingen med Linn fikk jeg helt fra starten klare retningslinjer og konkrete tiltak som ga rask effekt. Linn har et godt utviklet opplegg med gode tiltak for å få igjen overskuddet, redusere belastningen til et nivå man tåler, og samtidig etablere et vern mot fremtidig stress og utbrenthet. Hun er flink til å tilpasse tiltakene slik at de passer hver enkelt, og hun har en god balanse mellom motivering for aktivitet og å holde igjen hvis man ønsker for mye for tidlig. For meg har dette opplegget vært helt avgjørende for å kunne komme tilbake i arbeid og for å få tilbake helsen. Jeg kan på det sterkeste anbefale hennes tjenester.”
Vibeke

”Har hverdagen blitt uoverkommelig med mye stress, slitenhet eller kanskje til og med utmattelse?? Har du fått bekreftet fra lege at du er utbrent eller har stressrelatert utmattelse??Jeg har fått en helt annen forståelse for mine utfordringer i hverdagen etter at jeg meldte meg på webinarene om stress og utbrenthet hos Linn Anette Solberg. For meg har det hjulpet MASSE å være med på webinarene”.
Vivi, webinardeltaker

”Takk skal du ha. Endelig vet jeg hva jeg skal fortelle pasientene mine.”
Lege i FSAN

”Tidligere hjalp legen meg kun ved å skrive ut sykmelding, men etter kurset ditt har han vært til god hjelp! Han kan nå fortelle meg hva som skjer i kroppen under utbrenthet og hva jeg kan gjøre for å bli bedre. Takk!”
Tilbakemelding fra pasienten Robert

”Vil bare takke for et veldig bra og innholdsrikt seminar i dag! Takk for at du vil dele dine erfaringer og viten! Det var veldig lærerikt.”
Knut, deltaker på seminar om stresshåndtering

”Foredragene har vært en flott bevisstgjøring i min prosess. Du er kjempedyktig, er inspirerende og har så masse god kunnskap synes jeg. Du byr på deg selv på en fin måte og det blir en god balanse mellom egne erfaringer og det faglige. Du er kunnskapsrik, ydmyk, lydhør og god å formidle. Du gjør en viktig og god jobb, Linn.”
Hanne, deltaker på foredragsserien ”Få energien tilbake”

"Da kroppen kollapset for noen år siden, skjønte jeg ikke hva som skjedde. Kroppen virket plutselig ikke. Jeg startet å trene for å bli bedre, men ting ble bare verre. Det tok over et år før jeg skjønte sammenhengen mellom belastning og alle symptomene mine (kvalme, søvnløshet, magesmerter, muskelverking og besvimelser), og da var det Linn som ga meg det avgjørende tipset. Det var "Du skal trene, men på ditt nivå". Plutselig skjønte jeg at aktiviteter som jeg tenkte på som "tull" var som trening å regne for kroppen min nå. Dermed startet jeg planmessig å gå små turer og økte lengden med ca 30% hver uke - og siden da har det gått oppover. Nå er jeg tilbake i nesten full jobb, har tre aktive barn og føler meg nesten helt frisk igjen. Innsikt i årsaker og virkninger og hvordan kroppen min virker, er avgjørende for å ikke gå på en ny smell. Jeg kan dermed anbefale Linns nettside og kurs på det sterkeste."
Inger

”Vi benyttet Linn Anette Solberg i forbindelse med våre regionsamlinger. Ca 120 byggmestere over hele landet fikk høre om faresignaler ved stress. Linn Anette kan absolutt anbefales. Mest oppsiktsvekkende er nettopp at hun som har utdannelse innen stress, selv ignorerte faresignalene og gikk på en skikkelig smell. Godt eksempel på at det går an å hente seg inn igjen. Mange av våre medlemmer fikk noe å tenke på.”
Mesterhus

 

Tidligere nyhetsbrev:

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev og få faktaarket "Utbrenthet" gratis

Din e-mailadresse:

skype: linnasol
telefon:
91 58 54 93
e-post: linn(at)stressradgivning.no
besøksadresse: Conradis gate 2A, Grünerløkka, Oslo

 

Jeg er psykologisk atferdsviter (hovedfag i arbeids- og organisasjonspsykologi) med videre spesialisering innen stress og utbrenthet. Jeg har tidligere jobbet ni år som forsker bl.a. i SINTEF med stressrelaterte problemstillinger.

For åtte år siden sluttet jeg i SINTEF for å jobbe fulltid med å hjelpe stressete/utbrente personer, redusere stress på norske arbeidsplasser, og øke kunnskapen hos behandlere, terapeuter og andre som jobber med stressete og utbrente. Gjennom dette arbeidet har jeg utviklet:

- online-foredrag for personer som sliter med stress og utbrenthet
- kurset "Behandling og oppfølging av stressete/utbrente" for behandlere, terapeuter og andre som jobber med stressete og utbrente personer
- kurset "Forebygging av stress og utbrenthet i bedrifter" som er for bedrifter som ønsker å redusere stress og forebygge utbrenthet blant sine ansatte

Disse kursene er et ledd i min fremtidige doktorgrad (Dr. Philos).

Les testimonier fra tidligere klienter og kunder.

UTDANNING

Jeg har hovedfag i psykologi (seks års studie) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), inkludert helsepsykologi fra University of Bangor (Wales, UK). De siste årene av studiene fokuserte jeg spesielt på arbeids- og organisasjonspsykologi samt biologisk psykologi knyttet til stressrelaterte problemsstillinger. Hovedfagsoppgaven min var en kvantitativ analyse av stress i organisasjoner.

Jeg har senere tatt kurs ved Stressmottakningen (Karolinske sjukhuset, Sverige) og Forebyg Stress (Danmark) for å lære hvordan våre naboland behandler stress og utbrenthet. I tillegg har jeg som ledd i doktorgraden, tatt ulike doktorgradskurs.

YRKESERFARING

I 1997 ble jeg ansatt som forsker ved SINTEF. Der ledet jeg forskningsprosjekter med problemstillinger knyttet til helse, stress og endringer i bedrifter. I perioder var jeg utleid som rådgiver i Norges forskningsråd og jobbet som forsker innen militærmedisin i Forsvaret.

I 2007 startet jeg bedriften Stressrådgivning for å hjelpe stressete og utbrente personer, samt å kunne forske utelukkende på problemstillinger knyttet til stress og utbrenthet.

MIN MOTIVASJON

Honningfella. Allerede før jeg var ferdig med studiene, fikk jeg drømmejobben som forsker ved SINTEF. Jeg gikk rett i det vi kaller "honningfella", og ble etter hvert utbrent.

Manglende kunnskap. Jeg opplevde at det var stor mangel på kunnskap hos helsevesenet, trygdeetat og arbeidsgiver om hvordan min utbrenthet skulle takles og behandles. Ingen kunne gi meg konstruktive råd eller forslag på hvordan bli frisk. Jeg måtte finne ut alt selv. Dette førte til at det tom mye lengre tid for meg å bli frsk enn nødvendig. Her måtte noe gjøres! Jeg sluttet i SINTEF og satte i gang.

Hjelper andre. De siste åtte årene har jeg derfor jobbet fulltid med å hjelpe stressete/utbrente personer å redusere stress i deres hverdag og bygge seg opp igjen etter utbrenthet.

Kunnskapsspredning. I tillegg har jeg også jobbet med å redusere stress på norske arbeidsplasser og øke kunnskapen hos behandlere, terapeuter m.fl. Gjennom dette arbeidet og min fagkompetanse, har jeg utviklet de overnevte kursene.

Videreutvikling. En viktig del av jobben jeg gjør, er å videreutvikle fagfeltet og holde meg oppdatert om andres erfaringer og vitenskapelige studier og teorier. Dette pågående arbeidet danner grunnlaget for min fremtidige doktorgrad.

DOKTORGRADEN

Jeg er ikke formelt tilknyttet et doktorgradsprogram. Hovedårsaken er at mitt arbeid er for omfattende - både når det gjelder tid, problemsstillinger og fagretninger. Selv om dette har bl.a. store økonomiske konsekvenser, har jeg likevel valgt å stå utenfor da dette gir meg muligheten til å jobbe bredt mht. hva som faktisk hjelper personer med stressrelatert utmattelse - uten å la mitt fokus avgrenses av et spesifikt perspektiv innen en fagretning.

Jeg mener at en del av problemene/uenighetene knyttet til teorier/forskning på utbrenthet, er forårsaket av at forskere fra ulike fagmiljøer har studert fenomenet gjennom forskjellige perspektiv - uten å ta hensyn til dette når de snakker sammen. Dermed ser de ikke at noe av uenighetene kan skyldes at de faktisk ser ulike deler av et sammensatt fenomen. Et eksempel på dette er sosiologer som mener at årsaken til utbrenthet kun skyldes arbeidsrelaterte faktorer mens noen kliniske psykologer kun fokuserer på årsaker som ligger hos den enkelte og som kan relateres til depresjon. Dermed snakker de forbi hverandre i stede for å samarbeide for å videreutvikle faget.

Det som trengs, i følge meg, er et prosjekt som ser bredere på dette sammensatte fenomenet og som i tillegg har hovedfokus på hva som faktisk kan hjelpe utbrente.

   

 

Kontaktinformasjon:

Linn Anette Solberg

Telefon: 91585493

Epost: linn(at)stresscoaching.no

 


Kontaktskjema

Navn:


E-postadresse:


Telefonnummer:

 

 

 

Trenger du hjelp til å få tilbake energien og forebygge fremtidig stress?

Da kan jeg hjelpe deg gjennom stresscoaching.

 

Stresscoaching er målrettet hjelp for å få stressen ut av kroppen, samt å forebygge fremtidig stress.

 

Fokus under stresscoaching

I begynnelsen er hovedfokus på å få stressen ut at kroppen, og sakte men sikkert få kroppen i balanse og bygge opp kreftene igjen.

Når du har fått tilbake overskuddet, rettes fokus hva som gjør deg stresset. Sammen identifiserer vi årsaken til stressen din og hva du kan gjøre for å redusere disse.

Stresscoachingen er også en læringprosess der du underveis lærer å takle fremtidig stress.

 

Jeg tilbyr også telefoncoaching

Bor du langt unna Oslo? Personlig fremmøte er ikke nødvendig. Så lenge du har tilgang til telefon og et rom hvor du kan være uforstyrret kan coaching gjerne foregå over telefon. Da avtaler vi tidspunkt og du ringer meg opp. 

 

Ta kontakt

Lurer du på om stresscoaching kan være noe for deg? Ta kontakt med meg ved å fylle ut kontaktskjemaet, så kontakter jeg deg så fort jeg kan.

Prisen for privatpersoner er 750 kroner (inkl. mva).

 

Er stresscoaching noe for deg?

”Når jeg ble utbrent, var det fra et tidlig tidspunkt viktig for meg å jobbe strukturert for å bli frisk. Gjennom coachingen med Linn fikk jeg helt fra starten klare retningslinjer og konkrete tiltak som ga rask effekt.

Linn har et godt utviklet opplegg med gode tiltak for å få igjen overskuddet, redusere belastningen til et nivå man tåler, og samtidig etablere et vern mot fremtidig stress og utbrenthet. Hun er flink til å tilpasse tiltakene slik at de passer hver enkelt, og hun har en god balanse mellom motivering for aktivitet og å holde igjen hvis man ønsker for mye for tidlig.

For meg har dette opplegget vært helt avgjørende for å kunne komme tilbake i arbeid og for å få tilbake helsen. Jeg kan på det sterkeste anbefale hennes tjenester.”

Vibeke

 

Online-foredrag

I tillegg til stresscoaching, holder jeg også ukentlige online-foredrag (webinarer) om teamer knyttet til stress og utbrenthet. Du kan lese mer om webinarene her.

 

Anbefaling fra webinardeltaker:

”Har hverdagen blitt uoverkommelig med mye stress, slitenhet eller kanskje til og med utmattelse?? Har du fått bekreftet fra lege at du er utbrent eller har stressrelatert utmattelse??

Jeg har fått en helt annen forståelse for mine utfordringer i hverdagen etter at jeg meldte meg på webinarene om stress og utbrenthet hos Linn Anette Solberg. For meg har det hjulpet MASSE å være med på webinarene og lese heftet om utbrenthet”.

Vivi

 

Subcategories

Joomla templates by a4joomla