Hva er utbrenthet?

"Utbrenthet er en tilstand man kommer i ved å drive så rovdrift på kroppen at alle krefter mer eller mindre er brukt opp,

og kroppen er ute av stand til å hente seg inn igjen uten langvarig restitusjon og andre nødvendige tiltak".

 

 

Rovdrift

Det som legges i ordet ”rovdrift” er et hensynsløst kjør mot sin egen kropp – der man bruker mer krefter enn det man har til rådighet, uten å hente seg inn igjen.

Graften til venstre gir en forenklet illustrasjon av dette. Den grønne, hele streken viser mengden krefter/energi en person har, mens den røde, stiplete streken viser mengden krefter som brukes. Da det er et sprik mellom kreftene som brukes og det personen har til rådighet, vil mengden tilgjengelige krefter gradvis reduseres. Varer dette lenge nok, vil kreftene brukes opp og personen blir utbrent. Dette er også temaet i online-foredraget "Utbrenthet og kronisk stress".

Spriket mellom kreftene er forårsaket av personen selv eller omgivelsene. Som oftest er det en kombinasjon av indre og ytre faktorer som fører til at en person blir utbrent. Hvilke faktorer varierer fra person til person, men hovedårsaken er som oftest jobben.


 

 

Hvor lang tid tar det å bli utbrent?

Tidet det tar å tømme kreftene så mye at man blir utbrent, avhenger av:

·hvor mye krefter man har i utgangspunktet

·hvor stort sprik det er mellom kreftene man bruker og krefter man har til rådighet

Som grafen til høyre viser, blir man raskest utbrent hvis spriket er stort. Et lite sprik kan også føre til utbrenthet, hvis det varer lenge nok uten at man henter seg inn igjen.

 

Neste (Langvarig restitusjon) >

 


Er stresscoaching noe for deg?

”Når jeg ble utbrent, var det fra et tidlig tidspunkt viktig for meg å jobbe strukturert for å bli frisk. Gjennom coachingen med Linn fikk jeg helt fra starten klare retningslinjer og konkrete tiltak som ga rask effekt.

Linn har et godt utviklet opplegg med gode tiltak for å få igjen overskuddet, redusere belastningen til et nivå man tåler, og samtidig etablere et vern mot fremtidig stress og utbrenthet. Hun er flink til å tilpasse tiltakene slik at de passer hver enkelt, og hun har en god balanse mellom motivering for aktivitet og å holde igjen hvis man ønsker for mye for tidlig.

For meg har dette opplegget vært helt avgjørende for å kunne komme tilbake i arbeid og for å få tilbake helsen. Jeg kan på det sterkeste anbefale hennes tjenester.”

Vibeke

 

Anbefaling av online-foredragene:

”Har hverdagen blitt uoverkommelig med mye stress, slitenhet eller kanskje til og med utmattelse?? Har du fått bekreftet fra lege at du er utbrent eller har stressrelatert utmattelse??

Jeg har fått en helt annen forståelse for mine utfordringer i hverdagen etter at jeg meldte meg på webinarene (online-foredragene) om stress og utbrenthet hos Linn Anette Solberg. For meg har det hjulpet MASSE å være med på webinarene og lese heftet om utbrenthet”.

Vivi

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev og få faktaarket "Utbrenthet" gratis

Din e-mailadresse:

 

 

Joomla templates by a4joomla