Strategiplan

 

En strategiplan bør utarbeides for langsiktig forebygging av utbrenthet i bedriften.

 

Forebygging på forskjellige nivå

Tiltakene bør være på flere nivå; bedrift, avdeling og individ. Tiltak bør også utarbeides for primær, sekundær og tertiær forebygging. Primærforebyggende arbeid handler om å forhindre at utbrenthet oppstår. Betegnelsen sekundærforebygging brukes om tiltak som skal hindre at utbrenthet utvikles hos dem som allerede er på vei mot utbrenthet. Mens primærforebygging retter seg mot alle i bedriften, rettes sekundærforebygging mot utsatte individer. Tertiærforebygging brukes om tiltak rettet mot dem som allerede er utbrent både for å motvirke at utbrentheten vedvarer, og for å forhindre tilbakefall når de kommer tilbake på jobb. Da tiltak kan ha effekt på flere nivå, kan det i praksis være vanskelig å skille mellom de tre nivåene.

 

Støtte og forståelse i bedriften

Tiltakene i seg selv har liten verdi hvis de ansatte ikke forstår hvorfor de settes i gang. Bedriftens evne til å informere og implementere er viktig for å få støtte og forståelse i bedriften. Lederne spiller en nøkkelrolle her. Vær oppmerksom på at lederne (og ansatte) kan trenge tid før de er beredt til å vie tiden og ressursene som kreves for å sette i gang tiltakene og endre på situasjonen.

 

Involvering av ansatte

For best mulig strategiplan og gjennomføring, bør ansatte involveres under planlegging, utvikling og implementering av strategiplanen og de forebyggende tiltakene.

 

Tips en venn

 

Neste (Generelle tiltak) >

ERROR_FILE

Joomla templates by a4joomla