Bevisstgjøring

 

Et av strakstiltakene er å gjøre ledere og ansatte bevisst på utbrenthet. De bør orienteres om:

 • Bedriften vil nå sette fokus på utbrenthet
  • hvorfor?
  • bedrifts- og samfunnsmessige kostnader forbundet med utbrenthet
 • Utbrenthet:
 • Oppdagelse av utbrenthet:
  • ved mistanke om utbrenthet; når bør en varsle?
  • hvem skal ha beskjed?
  • hvem har ansvar for hva?
  • spesifikke tiltak som iverksettes ved utbrenthet
 • Hva skjer videre?
    • stress og utbrenthet i bedriften
    • faktorer som bidrar til stress, overbelastning og utbrenthet
   • tiltak som reduserer de belastende faktorene
  • tilbakemelding fra ansatte om belastende faktorer og forslag til tiltak

 

Gi informasjon til alle

Det er spesielt viktig at ledelsen lærer om utbrenthet for å forstå alvoret og blir bedre i stand til å se symptomene blant sine medarbeidere på et tidlig stadium. Alle i bedriften bør orienteres om utbrenthet og symptomene slik at de kan gjenkjenne symptomene både hos seg selv og andre, på jobb og privat.

 

Muntlig – ikke kun skriftlig

For å sikre at alle får med seg budskapet, bør informasjonen gies muntlig på et møte med obligatorisk fremmøte. Gies informasjonen kun skriftlig, kan dem som trenger den mest, putte dokumentet i en skuff fordi de ikke har tid til å lese det...

 

 

 

Neste (Handlingsplan for tiltak ved utbrenthet) >

ERROR_FILE

 

Joomla templates by a4joomla