Psykoterapi

 

I forbindelse med utbrenthet, er det flere spørsmål/problemstillinger en bør tenke igjennom og ta stilling til. En psykolog kan være til hjelp under denne prosessen. Psykologen må i begynnelsen som oftest bruke tid på å få pasienten til å innse at menneskekroppen har begrensninger, og at vedkommende må sette grenser og lytte til kroppen.

 

Spørsmål og problemstillinger for dem i faresonen:

 • hvorfor holder jeg på å bli utbrent?
 • hvilke symptomer "forteller" meg at jeg nærmer meg eller går utover mine grenser?
 • hvilke kortsiktige tiltak og endringer bør gjøres for å forhindre at jeg utvikler utbrenthet? Bør jeg sykmeldes?
 • hvilke langsiktige tiltak og endringer bør gjennomføres? Hvordan få bedre balansere i livet slik at jeg ikke bruker mer krefter enn det jeg har til rådighet?

En handlingsplan bør utvikles og følges.

 

Spørsmål og problemstillinger for utbrente i akuttfasen:

 • hvordan slutte bruke for mye krefter?
 • hvilke strakstiltak og endringer bør gjøres for å hindre at utbrentheten videreutvikler seg?
 • hvordan klare å holde et redusert aktivitetsnivå?

Spørsmål og problemstillinger for utbrente i restitusjonsfasen:

 • har jeg gitt meg selv nok tid før jeg går inn i neste fase?
 • hvordan få bedre balanse i livet slik at jeg kan hente meg inn igjen?
 • hvilke justeringer, endringer og tiltak bør gjøres? (Kommentar: Ikke sette i gang for mye!)
 • hvordan klare å leve med begrensningene/endringene som må til?

Spørsmål og problemstillinger for dem som har vært utbrent (tilbakevenningsfasen):

  • gjennom utbrentheten har jeg innsett at kroppen har en begrenset mengde energi; hvilken konsekvens har denne kunnskapen for meg i praksis?

 

 • hva har jeg å lære av utbrentheten?

 • hvorfor ble jeg utbrent?
 • hvordan skal jeg få bedre balanse i livet?

 

  • hvordan bør tilbakevenningen på jobben gjøres? Hvilke forhold bør legges til rette?
  • er min gamle jobb riktig for meg? Er karrieren den rette?

 

 • hvordan redusere sjansen for at jeg blir utbrent igjen? Kan jeg stole på at jeg vil klare å stoppe hvis jeg er på vei mot utbrenthet igjen? Klarer jeg å lytte til kroppen? Eller vil jeg ignorere signalene som sist?

 

 • hvordan må jeg leve for å unngå bruke mer krefter enn det jeg har til rådighet?

Vær oppmerksom på at utbrenthet er en dypgående erfaring som kan føre til nye prioriteringer og verdier i livet.

 

Felles for de fleste:

  • Balanse:
   • hvordan få bedre balanse i livet? Mellom aktivitet og hvile? Mellom arbeid og fritid?
   • hvordan lade batteriene?
 • Sett grenser:
 • hvilke grenser må/bør jeg sette ovenfor meg selv? Og andre?
 • hvordan kan jeg bedre uttrykke disse grensene?

 

 • Prioriteringer og verdier:

 

 • hva er mine grunnleggende prioritering og verdier?
 • hvordan gjenspeiles dette i livet mitt?
 • lever jeg i henhold til det som er riktig for meg?
 • Begrensninger:
  • innser jeg virkelig at jeg har begrenset mengde krefter/energi?
  • eller lever jeg som om jeg har utømmelige krefter?
 • Stoppmekanisme:
  • lytter jeg til kroppen? Tar jeg signalene på alvor?
  • er lærdommen jeg har fått gjennom utbrentheten, tilstrekkelig for at jeg stopper når det blir nok?
  • trenger jeg egne stoppmekanismer?
 • Bedre søvn:
  • får jeg nok søvn - både i kvantitet og kvalitet?
 • Aktivitetstilpasning:
  • tilpasses aktivitetene formen?
  • gir de daglige rutinene balanse mellom restitusjon og aktivitet? Trengs det nye rutiner?
 • Behandling:
  • vestlig medisin; når skal jeg ta grundig helsesjekk?
  • akupunktur; trenger jeg hjelp/behandling for å få tilbake energien?
  • fysioterapi og massasje; har jeg anspente muskler eller skader som trenger behandling?
  • ernæring; vet jeg hvordan spise sundt slik at jeg gir kroppen optimale forhold å bli frisk under?
  • psykoterapi; trenger jeg hjelp til å finne balanse i livet? Og å bruke mindre energi?

 

Neste (Hva kan du gjøre selv når du er utbrent?) >

ERROR_FILE

 

Joomla templates by a4joomla