Medisinsk behandling

Utbrente har vært gjennom en lengre periode med over- eller ekstrembelastning som kan bli sett på som selvpåført rovdrift på ens egen kropp. Rovdriften på kroppen kan ha ført til, enten direkte eller indirekte, sykdommer, lidelser og/eller mangler. Det er derfor nødvendig med en grundig helseundersøkelse hos lege.

Mulige årsaker, og hva som bør testes:

  • sykdommer; kroniske sykdommer slik som diabetes, hjerte eller blodtrykk problemer, kreft, lungeproblemer eller nyresykdommer. Disse sykdommene begynner ofte gradvis og kan ha vage symptomer
  • vitamin- og mineralmangler; spesielt B12 og folsyre (engelsk: folate)
  • hormonforstyrrelse; skjoldbrukssykdommer er en vanlig årsak til apati/døsighet og trøtthet/utmattelse

Sykmelding

Er du utbrent, må du sykmeldes. Fortsetter du å presse deg blir det bare verre, og du trenger enda lengre tid for å hente deg inn igjen.

Ernæring

Kroppen må få riktig næring. Har ikke legen tilstrekkelig kunnskap, bør du henvises videre til ernæringsekspert som en ernæringsfysiolog.

Diganose

Utbrenthet er ikke en egen diagnose. Blir man sykmeldt av tilstanden, står det derfor noe annet på sykmeldingen. Stilles diagnose kun på bakgrunn av symptomer og bakenforliggende årsaker ikke avdekkes, det er en stor sannsynlighet at tilbakefall vil skje bl.a. fordi legen lett kan overse at pasienten er utbrent. For effektivt å behandle utbrenthet og forhindre fremtidig tilbakefall, er det svært viktig å identifisere og erkjenne den egentlige årsaken - som er overforbruk av krefter. Å behandle overflatiske symptomer som for eksempel depresjon, vil ha kortsiktig effekt. Selv om det i noen tilfeller kan være viktig å behandle tilstander slik som depresjon, er det viktigere å identisere fundamentale årsaker til utbrenthet.

Dette er ikke en komplett liste over hva som bør sjekkes. Det er opp til legen, basert på vurdering av pasientens tilstand, historie og ønsker, å avgjøre hvilke tester, undersøkelser og behandling som bør gjennomføres.

 

Neste (Fysikalsk behandling) >

 

 

Joomla templates by a4joomla