Hva er utbrenthet?

                   

Behandling av utbrenthet

   

Hva kan du gjøre selv?

 

Forebygging i bedrifter

Lær mer om stress og utbrenthet

Online-foredragene gir en innføring i hva som skjer i kroppen under langvarig stress og utbrenthet, samt hvordan du kan bygge opp igjen kroppen og få energien tilbake. Foredragene holdes av psykologisk atferdsviter Linn Anette Solberg.

F1. Utbrenthet og kronisk stress. Ved langvarig stress og overbelastning kan stressen bli kronisk. Hva skjer i kroppen? Hvordan kan du redusere stressnivået?

F2. Oppbygging av kroppen. Hvordan er det mulig å bli utbrent? Konkrete tiltak du kan gjøre for å bygge opp igjen kroppen etter langvarig stress og utbrenthet.

F3. Når hjernen blir påvirket. Presser du kroppen videre, vil forhøyet kortisol fører til redusert hukommelse, dårligere læring med mer.

F4. Energivariasjon og aktivitetstilpasning. Hvordan kan du stabilisere energien og redusere "berg-og-dal-banen"? Hvordan takle det å være redusert?

Så lenge du er tilkoblet internett, kan du se foredragene når det passer deg med de pausene og repetisjonene som du trenger. Prisen per online-foredrag er 250 kr. Totalprisen for alle fire er 800 kr - selv om du bestiller dem separat.

Bestilling av online-foredrag
Kryss av for ønsket foredrag (webinar).
Link til opptaket, foilene og faktura sendes til din e-post.

F1. Utbrenthet og kronisk stress
F2. Oppbygging av kroppen
F3. Når hjernen blir påvirket
F4. Variasjon i energien og aktivitetstilpasning

Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr:
Poststed:
Betaler bedrift , fyll også ut:
Bedriftsnavn: